Statistik

Statistik

Fondviktning: 100%

Geografiska områden Andel i %
Asien 30,4
Kina 15,2
Indien 4,4
Övrigt 50,0
Kassa 0,0

 Uppdaterad  2016-11-10

 

Övrig produktfakta och historisk utveckling för Fonddoktorn redovisas på denna sida.