Om Fonden

Allmänt

Independent Fonddoktorn Plus är en global tillväxtmarknadsfond.

Fondens investeringsprofil ger alltså möjligheter till god långsiktig (>10 år) avkastning – den lämpar sig med andra ord för alla typer av långsiktigt sparande av till exempel pensionsmedel eller vanligt månadsspar.

Eftersom fonden inte strävar efter att följa ett speciellt index så är den inte bunden till en bestämd geografisk fördelning. Detta gör att den kan fokusera kraftigt på de länder och områden som ser bra ut för tillfället. En annan fördel är att den snabbt kan byta inriktning om det skulle behövas.

Det är bland annat förmågan att fokusera och snabbt kunna byta fokus som gör att vi skiljer oss åt från många andra tillväxtmarknads- och BRIC fonder.

Strategi

Fonden är alltså en aktivt förvaltad global aktiefond med fokus mot tillväxtmarknader och OMXS30. Stor tonvikt läggs på teknisk analys och den är helt oberoende av olika indexvikter. Målsättningen är att i första hand skapa en positiv avkastning (5-10% per år) och i andra hand gå bättre än jämförbara fonder/index. Vidare kan fonden använda sig av så kallad hävstång, vilket innebär att dess värde kan öka eller falla mer än priserna på innehavda värdepapper.

Ny teknisk analysmodell implementerades i augusti 2016.

 

Ledord: Kunskap, Enkelt och Långsiktigt

Övrig information

Faktablad och fondprospekt från Independent finns här

Fondfakta från Pensionsmyndigheten finns här