Om Fonddoktorn

Om Fonddoktorn

På Fonddoktorn kan du löpande följa fonden Independent Fonddoktorn. Här finns statistik, innehåll samt kommentarer om fonden.

Fonden Independent Fonddoktorn är en global tillväxtmarknadsfond som bygger på vissa ideer i modellportföljerna: Tillväxt- och Månadsportföljen som finns på websidan PPMdoktorn. Man kan säga att den till viss del liknar Tillväxtportföljen – fast med periodvis högre aktivitet. En investering i fonden innebär att man slipper göra egna byten varje gång marknadsförutsättningarna ändras.

Fonddoktorn.se är ett samarbete mellan PPMdoktorn och Investment Independent Group (IIG). Sammarbetet inleddes inleddes hösten 2009 och innebär att PPMdoktorn är mentorer åt fonden Independent Fonddoktorn Plus och driver websidan fonddoktorn.se.

Om Independent Investment Group

IIG erbjuder dig aktiv och oberoende kapitalförvaltning. Genom hög kompetens, starkt engagemang och i nära dialog med dig som kund skapar vi en ömsesidigt lönsam relation. Independent är ett privatägt värdepappersbolag som grundades 1999. Vår verksamhet är sedan 2001 specialiserad på förvaltning av fonder och fondportföljer.

Läs mer om Independent här!

Om PPMdoktorn

PPMdoktorn är en gratistjänst där du får information om hur du kan förvalta ditt PPM-sparande. Tjänsten vänder sig till alla oavsett om du har lång eller kort tid kvar till pensionen. Att kontinuerligt se över sina pensionsinsättningar redan som ung blir allt viktigare för att få en bra pension.

Vi hjälper dig att så enkelt som möjligt, utan onödiga fondbyten, uppnå en god avkastning på ditt PPM-sparande. Du kan kostnadsfritt följa PPMdoktorns tre PPM-portföljer med olika inriktning och risknivå.

PPMdoktorn drivs på fritiden av tre privatpersoner.

Läs mer om PPMdoktorn här!

PPMdoktorn är mentor åt fonden IIG Fonddoktorn plus som bygger på PPMdoktorns modellportföljer PPM Tillväxt och PPM Trend. Det innebär att PPMdoktorn varje månad redogör för IIG om sin marknadssyn och kommer med placeringsförlag till fonden. Tanken är att fonden skall vara ett ”latmansalternativ” för alla som inte hinner vara aktiva själva i PPMdoktorns modellportföljerna PPM Tillväxt och PPM Trend. Självklart kan inte alla placeringsförslag användas i fonden eftersom den har en egen förvaltning och ett prospekt/regler som den måste ta hänsyn till. Observera att en av PPMdoktorns grundare är anställd på IIG som analytiker.